Các dịch vụ phụ trội phòng Gym

Trong kinh doanh phòng gym, ngoài doanh thu từ các hợp đồng Hội viên phòng tập thì doanh thu từ các dịch vụ phụ trội chính là một nguồn lợi nhuận đáng kể cho các ông chủ phòng Gym. Nếu nghĩ kỹ một chút thì trong suốt thời gian trở thành Hội viên của khách hàng thì các ông chủ phòng Gym không thu được thêm khoản nào ngoài khoản phí Hội viên đã được đóng ban đầu. Doanh thu từ các dịch vụ phụ trội sẽ giúp phòng Gym có được một nguồn thu nhập đều đặn hàng tháng từ các thành viên phòng tập khi họ sử dụng chúng. Những dịch vụ phụ trội mà chúng tôi đánh giá cao khả năng mang lại lợi ích và thu nhập cao nếu chúng ta khéo léo kết hợp vào dịch vụ cốt lõi là:

* Dịch vụ Group X & Yoga

* Dịch vụ huấn luyện viên cá nhân

* Dịch vụ khăn, tắm hơi, tủ VIP

* Dịch vụ chăm sóc khách hàng định kỳ

* Dịch vụ nước dinh dưỡng và trái cây tươi

* Dịch vụ Business Center

* Dịch vụ vui chơi dành cho trẻ em

* Dịch vụ Spa basic (massage, facial)