Cơ hội tiềm năng cho đầu tư kinh doanh phòng tập gym

Trong những năm gần đây, nhu cầu luyện tập thể thao và giải trí của người dân trong thành phố là một nhu cầu lớn và là một cơ hội tiềm năng cho các doanh nghiệp có ý định khai thác, phát triển.

Với dân số hơn 7 triệu người và đời sống vật chất của người dân thành phố đã cải thiện nhiều nên nhu cầu tập luyện thể thao, giải trí ngày càng đa dạng hơn cả về số lượng lẫn chất lượng. Các phong trào thể thao thường xuyên được tổ chức hơn và thành phố đang cố gắng tạo ra các sân chơi lành mạnh cho người dân.  Hiện nay, nhu cầu cả gia đình cùng tập luyện thể thao và vui chơi có khuynh hướng gia tăng, đây là một đối tượng cần được quan tâm và có tiềm lực lớn.

Để dự báo tiềm năng phát triển cho các dự án về thể dục thể thao trong tương lai, ta sẽ dựa vào những số liệu có liên quan (nguồn cục thống kê thành phố) để xây dựng mô hình dự báo hồi quy như dân số trung bình, bình quân chi tiêu và số người tập luyện thường xuyên. Kết quả qua phân tích hồi quy, ta có được bảng dự báo về số người tập luyện thường xuyên trong thành phố như sau:


Năm

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Dân số trung bình

(nghìn người)

6086

6213

6339

6465

6592

6718

6844

6971

7097

7223

7350

7476

Số người tập luyện thường xuyên

(nghìn người)

1297

1364

1431

1498

1565

1632

1699

1766

1833

1901

1968

2035