Đào tạo huấn luyện nhân sự phòng GYM

Trong kinh doanh phòng gym, đội ngũ nhân sự là một yếu tố vô cùng quan trọng, nó quyết định sự thành bại của chủ đầu tư. Vì thế, việc đầu tư có kế hoạch cho đội ngũ nhân sự bắt đầu từ khâu tuyển dụng cho đến khi họ được huấn luyện, đào tạo chuyên môn, phong cách phục vụ chuyên nghiệp là thực sự cần thiết.

Chúng tôi sẽ tư vấn cho chủ đầu tư lập danh sách nhân sự, các tiêu chí tuyển dụng và mức lương phù hợp để chủ đầu tư dễ dàng tiến hành việc tuyển dụng. Đồng thời soạn thảo cho chủ đầu tư bộ tài liệu quản trị nhân sự phòng gym cao cấp bao gồm: Nội qui, Mô tả công việc, Chuẩn mực, Nguyên tắc hoa hồng, các Quy trình và các loại bảng biểu trong phòng gym.

Chúng tôi cũng cung cấp các chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và huấn luyện phong cách phục vụ chuyên nghiệp tại phòng Gym cho tất cả nhân viên sau tuyển dụng:

* Huấn luyện nhân viên Sale

* Đào tạo Huấn luyện viên chuyên nghiệp