Điều hành phòng gym

Dịch vụ này dành cho những phòng gym đã đi vào hoạt động, nhưng không đạt hiệu quả kinh doanh như mong muốn của chủ đầu tư.

Chuyên viên của chúng tôi sẽ kiểm tra lại toàn bộ cơ sở vật chất, quản trị điều hành, sale & marketing, trình độ chuyên môn của huấn luyện viên, …. Nhằm tìm ra nguyên nhân của việc hoạt động kém hiệu quả để có những kế hoạch điều chỉnh thích hợp:

1. Tổng quan về Gym
* Xác định lại loại hình và tiêu chuẩn cho phòng gym.
* Xây dựng lại mô hình quản lý điều hành gym.

2. Nhân sự phòng gym
* Kiểm tra lại toàn bộ nội quy, quy định, mô tả công việc, quy trình phục vụ khách và các loại bảng biểu phục vụ quy trình.
* Kiểm tra lại toàn bộ nguồn nhân lực.
* Tuyển dụng nhân viên mới nếu cần thiết cho các bộ phận.
* Đào tạo lại kỹ năng chuyên môn, quy trình phục vụ và phong cách phục vụ cho nhân viên các bộ phận.

3. Trang thiết bị máy móc phòng gym
* Kiểm tra lại toàn bộ trang thiết bị, máy móc, vật tư của gym.
* Mua sắm thêm và Setup lại máy móc, thiết bị vật tư (nếu thiếu).

4. Bộ nhận dạng thương hiệu phòng gym
* Kiểm tra lại toàn bộ hình ảnh của gym (website nếu có).
* Kiểm tra lại hệ thống phần mềm quản lý phòng gym (nếu có)
* Chỉnh sửa lại hình ảnh của gym (nếu hình ảnh Gym không hoàn chỉnh).

5. Khách hàng phòng gym
* Khảo sát lại đối tượng khách hàng của gym.
* Kiểm tra lại Bảng giá thành viên và các dịch vụ phụ trội.
* Chỉnh sửa hoặc xây dựng lại một chiến lược giá phù hợp.

6. Chiến lược phát triển phòng gym
* Lập và thực hiện kế hoạch Sales & Marketing & PR.
* Điều hành hoạt động của phòng gym.
* Chuyển giao quản lý và điều hành (bao gồm toàn bộ tài liệu điều hành liên quan).
* Giám sát sau chuyển giao.