Lập dự toán đầu tư kinh doanh phòng gym

Để bắt đầu cho việc tạo dựng một phòng tập thể dục thì công việc đầu tiên của bạn và vô cùng quan trọng là lựa chọn địa điểm tốt để kinh doanh phòng tập thể dục. Nếu bạn làm tốt điều này thì bạn đã đảm bảo được rằng những khách hàng của bạn, những người muốn tập thể dục và sử dụng trang thiết bị sẽ dễ dàng tìm đến.Bạn nên xác định một vị trí nhắm đến cho việc kinh doanh phòng tập thể dục phải là nơi đông dân số, mức sống cao, gần các trung tâm mua sắm và những người thực sự có ý thức về thể dục thể chất, họ là những khách hàng tiềm năng tốt.

Sau khi lựa chọn được vị trí và có bản phác thảo thiết kế mặt bằng, chúng tôi sẽ tư vấn cho Chủ đầu tư các dự toán Đầu tư và Kinh doanh để Chủ đầu tư sẽ nắm rõ được: Tổng mức đầu tư, chi phí và dự kiến doanh thu. Đặc biệt chủ đầu tư sẽ hiểu rõ các loại chi phí trong phòng Gym và định mức chi phí trên doanh thu. Điều này giúp chủ đầu tư chủ động trong việc chuẩn bị nguồn tài chính, kiểm soát được chi phí và dự đoán được doanh thu của phòng Gym.