Mô hình quản trị nhân sự phòng gym

Bất cứ một phòng gym nào dù lớn hay nhỏ cũng phải có chiến lược quy hoạch nguồn nhân lực như đào tạo nhân sự phòng gym và tái sử dụng nguồn nhân lực theo một mô hình quản trị nhân sự phù hợp.


Chúng tôi sẽ giúp cho các chủ đầu tư thiết lập những mô hình quản trị nhân sự mà nhân viên sẽ là chủ thể hoạt động dưới định hướng và sự quản lý, khích lệ của lãnh đạo. Mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới khá gắn kết. Nhân viên có tính cạnh tranh cao, luôn phải tìm cách học tập, cải tiến phương pháp nhằm đáp ứng yêu cầu và nâng cao hiệu quả của công việc. Chúng ta phải luôn hiểu rằng trong một doanh nghiệp mà vai trò của nhân viên được đề cao, nhân viên sẽ hoạt động tích cực, chủ động bởi những suy nghĩ sáng tạo của họ được khuyến khích và đón nhận, thành quả sáng tạo có đất dụng võ. Sự đoàn kết trong doanh nghiệp được hình thành và củng cố nhờ mục tiêu chung, doanh nghiệp trở thành một cộng đồng thân thiện và hứa hẹn với nhân viên. Chỉ những doanh nghiệp có Người Lãnh đạo dân chủ, phóng khoáng cùng với việc có những mục tiêu dài hạn thúc đẩy được toàn thể nhân viên cố gắng mới duy trì phong cách lãnh đạo này.

Đặc điểm ưu thế của mô hình này:

- Quyền lợi của doanh nghiệp được phân phối xuống từng nhân viên, mọi chính sách đều xuất phát từ lợi ích chung.

- Mọi nhân viên đều có quyền bày tỏ quan điểm, có tính dân chủ; các chính sách được hoạch định một cách khoa học và theo sự đồng thuận của số đông.

- Nhân viên có chính kiến và thể hiện sự năng động qua việc tham gia tích cực vào các chính sách mở.

- Cơ chế quản lý có sự phân cấp, luôn có những thay đổi phù hợp với điều kiện khách quan.

- Nhìn đúng người, giao đúng việc là nguyên tắc chung nhất.

- Kích thích sự cống hiến của các nhân viên bằng cả quyền lợi và nghĩa vụ, chú trọng nhất đến hiệu quả công việc coi đó là tiêu chí hàng đầu để đánh giá nhân viên.

Nên tránh biến chất theo kiểu tập thể lãnh đạo, khi đó sẽ không thấy vai trò của người chỉ huy cao nhất dẫn đến việc trách nhiệm không được quy định cụ thể cho cá nhân nào, nhiều công việc rơi vào tình trạng bị đình trệ hoặc có làm cũng không thành công.