Tiêu chí đặt tên thương hiệu và slogan phòng gym

Tên thương hiệu dễ đọc, dễ viết, dễ phát âm, phiên âm ...
Âm vực cao thể hiện sự thăng hoa và phát triển của doanh nghiệp
Tên thương hiệu cần đáp ứng được tính quốc tế cao khi sản phẩm được mở rộng thị trường
Thuận tiện cho việc đăng ký kinh doanh và đăng ký bảo hộ thương hiệu với Cục SHTT Việt Nam
Thuận tiện cho việc đăng ký tên miền website, blog ...

Câu khẩu hiệu phải đơn giản, dễ hiểu và gần gũi thể hiện sự mong muốn mang đến sự thay đổi về thể chất, sức khỏe, sự năng động của thương hiệu , và nó cũng là thông điệp ngắn gọn giúp khách hàng dễ dàng nhận biết và ghi nhớ tốt nhất. Slogan nên có ý nghĩa và phù hợp không những cho các khách hàng mà còn cho cả nhân viên của bạn nữa.